"Sobre montes separados;

¡Danos, agua inocente!

VIAXE ONÍRICO POLA TERRA DE PATRICIA GÓMEZ DOCAMPO (DIANA)